De Therapie

Als kind heb je misschien geleerd je mond te houden en je wijselijk stil te houden. Doe je dat als volwassene nog steeds, heb je misschien het gevoel dat mensen over je heen lopen.

Er is meer gedrag, dat je als kind noodgedwongen aanleerde. Het aangeleerde gedrag was een prima oplossing toen je jonger was, maar kan problemen geven als volwassene. Misschien heb je geleerd je aan te passen, of had je het meest effect als je overal tegenin ging. Of je ouders zeiden “dat kan je toch niet”, zodat je als volwassene nog altijd denkt dat je het toch niet kan en voortijdig afhaakt.

Een gevoel van minder zijn dan een ander, je klein voelen, niets waard, onzeker, gevoelens van boosheid, frustratie, zelfs angst en machteloosheid, schuldgevoelens. Je kan boos worden over kleinigheden en gefrustreerd raken als iets niet lekker loopt. Dit gedrag kan je rationaliseren “zo ben ik nu eenmaal’. Maar daarmee zijn die gevoelens niet weg.

In je volwassen leven kunnen er wel eens moeilijke situaties zijn op je werk en/of in je relaties.Vaak kom je daar zelf wel uit. Goede ervaringen vormen een bron van je kracht. Het kan je ook wel eens te veel worden. De onbewuste gevoelens uit je jeugd kunnen dan geraakt worden op onverwachte momenten. Dit oude gevoel wordt nu een oorzaak voor problemen op het gebied van gezondheid, relaties en werk. Je kan geraakt worden in je oude pijn, zonder dat je dit weet. Je zet alles op alles om het vol te houden, het kan jaren duren voordat je wankelt. Soms merk je dit als eerste aan je gezondheid!

“alles op alles zetten leidt tot een wankel resultaat”*

praktijkfoto's 2016 050

Integratieve therapie
Er zijn verschillende psychologische stromingen die elk vanuit een eigen gezichtspunt naar menselijk functioneren kijken. Die gezichtspunten zijn gedrag, gevoel, onbewuste en zeker ook de lichamelijke aspecten van ‘niet lekker in je vel zitten’. Op al die deelgebieden zijn behandeltechnieken ontwikkeld. Integratieve therapie is een therapie die gebruik maakt van de technieken uit die verschillende stromingen, waarbij¬† alle aspecten van het menszijn aan bod komen.

Dus afhankelijk wat er op een bepaald moment in de therapie het meest effectief zal zijn, kies ik voor een techniek uit bijvoorbeeld Psychotherapie, Hypnotherapie, Ontspannings- en Ademhalingstechnieken, NLP (Neuro Linquistisch Programmeren), Destination Coaching.

praktijkfoto's 2016 052